مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

ایستگاه سلامت در محل برگزاری نماز عید فطر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان انجام شد

باهمکاری کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان و دفتر بسیج جامعه پزشکی دانشکده پزشکی شهرستان بهبهان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار واحد خبری کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان با همکاری پایگاه مقاومت بسیج دانشکده و به مناسبت فرا رسیدن عید فطر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در محل انجام نماز عید فطر درجوار گلزار شهدای گمنام نمود که در این ایستگاه سلامت ،از افراد تست قند خون و فشارخون انجام گرفت.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان در ادامه افزود در این برنامه آموزش های لازم بهداشتی انجام شد و همچنین واکسیناسیون کرونا برای داوطلبین انجام شد.