مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان

ایستگاه سلامت در محل برگزاری نماز عید سعید فطر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان انجام شد

پوشش مراسم با شکوه نماز عید سعید فطر

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبادان ایستگاه سلامت شامل توزیع ماسک رایگان و غربالگری برادران و خواهران و همچنین تست فشار و قند خون در محل برگزاری نماز عید سعید فطر برگزار گردید.