مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان :

ایستگاه سلامت در محل برگزاری جشنواره شهرستانی مالک اشتر در بهبهان

ایستگاه سلامت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان در جشنواره شهرستانی مالک اشتر

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ این کانون اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در محل سالن فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان نموده است . در این ایستگاه به مهمانان این جشنواره ماسک اهدا شد و از علاقمندان تست فشارخون و قند خون گرفته شد.