مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبادان خبر داد :

ایستگاه سلامت در برنامه های جشن غدیر در سطح شهرستان

ارائه خدمات بهداشتی به عموم مردم در جشن های عید غدیر در شهرستان آبادان

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی  از برپایی ایستگاه سلامت در جشن های عید غدیر خم در سطح شهرستان آبادان خبر داد.