ایستگاه سلامت به مناسبت عید غدیر

ایستگاه سلامت به مناسبت عید غدیر خم

به مناسبت عید غدیر خم و در جشن بزرگی به همین مناسبت موکب سلامت درمانگاه ولایت در منطقه برپا وخدمات قابل توجهی نیز جهت تعداد 100 نفر به مراجعین گرامی ارائه گردیده است.

به مناسبت عید غدیر خم و در جشن بزرگی به همین مناسبت موکب سلامت درمانگاه ولایت در منطقه برپا وخدمات قابل توجهی نیز جهت تعداد ۱۰۰ نفر به مراجعین گرامی ارائه گردیده است.