مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان سینا :

ایستگاه سلامت بمناسبت هفته جهانی سلامت مردان

ایستگاه سلامت به مناسبت هفته جهانی سلامت مردان با همکاری واحد آموزش ارتقا سلامت و واحد تغذیه

به مناسبت هفته جهانی سلامت مردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰باهمکاری واحد آموزش ارتقا سلامت و واحدتغذیه ایستگاه سلامت در درمانگاه تخصصی بیمارستان سینا برپا گردید ، وخدماتی از قبیل اندازه گیری قند خون،فشارخون،مشاوره تغذیه و توزیع پمفلت های آموزشی به مراجعین محترم ارائه گردید.