اردوی جهادی دهه امامت وولایت در منطقه کوت عبدالله در محل کمپ ترک اعتیاد

ایستگاه سلامت بمناسبت دهه امامت و ولایت در منطقه کوت عبدالله برگزار شد

به مناسبت دهه امامت و ولایت در مورخ 11/04/1402 در شهرستان کارون و منطقه محروم کوت عبدالله

مهندس حسین چهارلنگ مدیر کانون موسسه تامین درمان استان اعلام کردند ،به مناسبت دهه امامت و ولایت در مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ در شهرستان کارون و منطقه محروم کوت عبدالله

در محل کمپ های ترک اعتیاد اردوی جهادی طرح شهید رهنمون و خدمات پزشک عمومی،تست قند ،فشار سنجی،داروی رایگان به تعداد ۷۰نفر و نیز ارجاع به پزشک متخصص به تعداد ۱۵ نفر اجرایی گردید.