مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی اندیمشک

ایستگاه سلامت، واکسیناسیون و توزیع ماسک در شب های قدر برگزار شد

مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی اندیمشک : نهضت واکسیناسیون برعلیه بیماری کرونا در اندیمشک شب ، روز و تعطیلی ندارد.

مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی اندیمشک : نهضت واکسیناسیون برعلیه بیماری کرونا در اندیمشک شب ، روز و تعطیلی ندارد.

واکسیناسیون افراد نوبت اول ، دوم و سوم سنین ۵ سال به بالا در شبهای لیالی قدر در مصلای نماز جمعه توسط کارشناسان مرکز بهداشت و بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان اندیمشک و با هماهنگی و نظارت دکتر کرمیان سرپرست شبکه بهداشت و درمان در این شهرستان انجام شد.