به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اهواز :

اکیپ پزشکی تخصصی به زندان مرکزی اهواز توسط کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) اعزام شد

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان و کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع):

به گزارش روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان: در ادامه برنامه اعزام گروههای جهادی درمانی و پزشکی به مناطق محروم و بی بضاعت روز چهارشنبه تیمی متشکل از پزشک، پرستار و تکنسین دارویی در زندان مرکزی اهواز مستقر شدند و ۶۵ بیمار نیازمند به خدمات پزشکی ویزیت شدند و داروی رایگان دریافت کردند.

یکی دیگر اقدامات این گروه جهادی غربالگری فشارخون وقندخون بود که بیش از ۶۵ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند در پایان از زحمات همکاران گرامی آقای دکتر بدیعی ، خانم ساکی ، آقای ماضی پور تشکروقدردانی می گردد.