کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

اهدا گل به مادر و نوزادان بستری در بیمارستان فریده

هم زمان با هفته ملی جمعیت و دهه کرامت اهدا گل به مادران بستری در بیمارستان زنان و زایمان فریده انجام شد .

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان هم زمان با هفته ملی جمعیت و دهه کرامت ریاست دانشکده علوم پزشکی و مسئول کانون بسیج و جمعی از مسیولین و بسیجیان با همراهی خادمین آستان قدس رضوی ‚ در بیمارستان آموزشی درمانی زنان و زایمان فریده بهبهانی حضور یافته و با اهدای گل به مادران بستری در این بیمارستان دهه کرامت و هفته ملی جمعیت را به آنها تبریک گفتند .

در این برنامه پرچمبارگاه قدس رضوی که توسط خدام به شهرستان بهبهان آورده شده بود در بخش ها برده شده و مادران از درگاه علی ابن موسی الرضا ع سلامتی و عاقبت بخیری نوزادان تازه متولد شده خود را از آن امام همام طلب کردند .