مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان خبر داد:

اهدای خون توسط بسیجیان کانون بسیج جامعه پزشکی مسجدسلیمان

حضور نیروهای بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در پایگاه انتقال خون بمناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه و روز بسیج جامعه پزشکی جهت اهداء خون

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از حضور نیروهای بسیج جامعه پزشکی این شهرستان در پایگاه انتقال خون جهت اهدای خون خبر داد. ایشان افزودند این برنامه در ۸ اسفندماه ۱۴۰۱ بمناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه و روز بسیج جامعه پزشکی انجام گردید.