مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خبرداد:

اهدای اقلام اهدایی ورزشی تنیس روی میز 

وجه به ورزش در ارتقای سلامت کارکنان و اعضای کانون موسسه و نیز توجه به ایجاد شور ونشاط در بین همکاران محترم بیان نمودند در همین راستا تعداد 8 عدد میز تنیس به مراکز درمانی اهدا گردید.

مهندس حسین چهارلنگ مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خبرداد: در توضیح توجه به ورزش در ارتقای سلامت کارکنان و اعضای کانون موسسه و نیز توجه به ایجاد شور ونشاط در بین همکاران محترم بیان نمودند در همین راستا تعداد ۸ عدد میز تنیس به مراکز درمانی اهدا گردید.

همچنین از ریاست محترم موسسه و نیز ریاست محترم سازمان کمال تشکر را داشته و ان شاءالله برگزاری مسابقات مناسبتی از جمله مسابقات ویژه ماه مبارک رمضان در برنامه این کانون خواهد بود.