سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع)اهواز:

انجام سرویس و تعمیر کولر‌های گازی در مناطق محروم شهرستان کارون

سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز از آغاز سرویس تعمیر و گاز گیری کولر‌های گازی مردم مناطق محروم شهرستان اهواز و کارون به همت خیرین و نیروهای جهادی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیر المومنین (ع) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع)اهواز؛ دومین سال سرویس ، تعمیر وگازگیری کولر‌های گازی خانواده های ولی نعمت در مناطق محروم شهرستان اهواز و کارون با همکاری حوزه مقاومت بسیج ۴ شهری ، خیرین ، کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع)، امروز از شهرستان کارون شروع گردیده و ان شاء الله ادامه آن در سایر مناطق هدف به ویژه مناطق محروم تا پایان تابستان ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت.
تعداد  کولرهای گازی ( ۱۲ )دستگاه

شامل

: تعمیرات ، تعویض قطعات ، گازگیری ، شستشو