انتشار مجموعه شعر عضو سازمان بسیج جامعه پزشکی استان با عنوان لای زخم

انتشار مجموعه شعر عضو سازمان بسیج جامعه پزشکی استان با عنوان لای زخم

کتاب لای زخم اثر هنری منتشر شده از  عضو کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان مهندس جسین چهارلنگ است که در مدت ده سال گردآوری وبه چاپ دوم رسیده است.

کتاب لای زخم اثر هنری منتشر شده از  عضو کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان مهندس جسین چهارلنگ است که در مدت ده سال گردآوری وبه چاپ دوم رسیده است.

پرداختن به اشعار آیینی و سبک نگارش خلاقانه وتوجه به ارزش های دینی و معرفتی و توجه به حماسه و جهاد در حوزه سلامت از ویژگی های این اثر است.