مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

اعزام گروه های پزشکی در کارگاه های تولیدی سطح شهر اهواز به مناسبت هفته سلامت

پایش فشار خون و قند خون و ویزیت رایگان در کارگاه های تولیدی سطح شهر اهواز برگزار گردید.

پایش فشار خون و قند خون و ویزیت رایگان در کارگاه های تولیدی سطح شهر اهواز  به همت کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان برگزار گردید.