اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر

اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر

اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر وبه مناسبت 9 اردیبهشت ماه به شعار پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت

اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر و به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه به شعار پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت:

اعزام گروه های پزشکی به مناطق محروم در قالب کلان طرح یاسر جهت پایش بیماران – پایش فشار خون و قند خون و ویزیت رایگان در درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر برگزار گردید.