اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره 3 اهواز

اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره ۳ اهواز

اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره 3 اهواز به مناسبت 9 اردیبهشت ماه

اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره ۳ اهواز  و به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه به شعار پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت:

اعزام گروه های پزشکی به مناطق محروم در قالب کلان طرح یاسر جهت پایش بیماران – پایش فشار خون و قند خون و ویزیت رایگان در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره ۳ اهواز برگزار گردید.