مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

اعزام پزشک متخصص کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان به منطقه جایزان

پزشک متخصص اطفال و فوق تخصص غدد و متابولیسم با حضور در منطقه محروم جایزان اقدام به ویزیت رایگان بیماران پرداختند.

کانون بسیج جامعه پزشکی  شهرستان بهبهان با هدف اجرای طرح شهید رهنمون در طرح اعتلای بسیج جامعه پزشکی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی روز چهارشنبه مورخه ۸ تیر ماه اقدام به اعزام پزشک فوق تخصص به شهرجایزان از توابع شهرستان امیدیه نموده است.
در این اعزام دکتر مظلومی (متخصص اطفال و فوق تخصص غدد و متابولیسم) حضور داشتند که به ویزیت رایگان بیماران از ساعت۹/۳۰ لغایت۱۲/۳۰ پرداختند.