مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

اعزام نیروهای بهداشت و درمان نفت مسجدسلیمان به موکب شلمچه

توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان اعزام نیروهای بهداشت و درمان نفت این شهرستان به موکب مستقر در مرز شلمچه انجام گردید.

از سوم تا ۱۸ شهریور بمدت ۱۵ روز در چهار تیم و به تعداد ۹ نیرو یک نف رپزشک ۷ نیروی کارشناس پرستاری و یک نفر راننده جهت خدمت رسانی به مواکب سلامت سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان واقع در مرز شلمچه از طرف کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان با هماهنگی سپاه ناحیه مسجدسلیمان اعزام شدند که خدمات ارزنده سلامت به زوار آقا عبدالله الحسین (ع) ارائه نمودند.

ضمناتوسط سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ۵ نفر از کادر درمان که به زوار اربعین حسینی (ع) خدمت رسانی کردند به زیارت آقا امیرالمومنین (ع) و کربلای معلی مشرف شدند