مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان امیدیه

اعزام تیم پزشکی کانون بسیج جامعه پزشکی امیدیه در رزمایش جهادگران فاطمی

مسئول کانون بسیج جامعه بسیج جامعه پزشکی شهرستان امیدیه از برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی توسط بسیجیان این شهرستان خبر داد

خبرنگار کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان امیدیه : در این تیم پزشکی که بمناسبت هفته سلامت در قالب رزمایش جهادگران فاظمی برگزار گردید پزشکان متخصص داخلی .اطفال .زنان .پزشک عمومی .دندانپزشک .کارشناس تغذیه .کارشناس مبارزه بیماریها .خطر سنجی سالمندان حضور داشتند که در این برنامه ۲۱۶ نفر خدمات پزشکی و درمانی به صورت رایگان صورت گرفت.