امیری؛ مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک

اعزام تیم پزشکی کانون بسیج جامعه پزشکی باغملک به روستای دره زرد باغملک

امیری ، مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک خبر داد : به همت کانون بسیج جامعه پزشکی تیم پزشکی کانون بسیج جامعه پزشکی باغملک به روستای دره زرد باغملک اعزام شد.

به گزارش مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک در قالب پزشک – کارشناس مبارزه با بیماریها – تغذیه – ماما – بهورز – فرهنگی _ روانشناس در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ تعداد ۴۰ نفر ویزیت رایگان و توزیع دارو و مشاوره در روستای دره زرد باغملک انجام شد.

در این اعزام بیماران پر خطر هم شناسایی شدند که بیماران جهت ادامه روند درمان به مراکز درماتی تخصصی و انجام آزمایشات تکمیلی ارجاع داده شدند.