مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان : :

اعزام تیم پزشکی و ویزیت رایگان در روستای تنگه یک

کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان و همکاری معاونت غذا و دارو و آموزشگاه بهورزی آبادان، بمنظور ویزیت رایگان در روستای تنگه یک در روز پنجشنبه ١٠ شهریور ماه سال ١۴٠١ تیم پزشکی اعزام شد.

با پیگیری کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان و همکاری معاونت غذا و دارو و آموزشگاه بهورزی آبادان، بمنظور ویزیت رایگان در روستای تنگه یک در روز پنجشنبه ١٠ شهریور ماه سال ١۴٠١ تیم پزشکی اعزام شد.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان در گفتگو با خبرنگار وبدا در آبادان اظهار داشت: این برنامه در راستای ادامه خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار، از سوی کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان برگزار شد.

وی افزود: محدودیت در اطلاع رسانی به مردم روستاها به دلیل وضعیت موجود کرونایی سبب گردیده تا بیماران دارای اولویت توسط همکاران خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های مقاومت و معتمدین شناسایی و با برنامه‌ریزی قبلی جهت حضور طبق زمان بندی تعیین شده دعوت شوند.

قنادزاده گفت: در این اعزام بیماران با رعایت ضوابط کرونا و فاصله گذاری اجتماعی توسط پزشک متخصص بیماریهای عفونی معاینه و با حضور دارویار و بهورز این روستا داروهای مورد نیاز و آموزش های بهداشتی را بصورت رایگان دریافت کردند.