مهامیدی؛ مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان شوشتر خبر داد :

اعزام تیم پزشکی متخصص به منطقه مدرس شهرستان شوشتر

ویزیت رایگان پزشکی در منطقه مدرس شهرستان شوشتر روز جمعه مورخ 1401/05/28 برگزار گردید

با پیگیری بسیج جامعه پزشکی و همکاری معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر به منظور ویزیت رایگان در روستای درب خزینه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی شوشتر مسئول بسیج جامعه پزشکی اظهار داشت: این برنامه در راستای ادامه خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار، از سوی کانون بسیج جامعه پزشکی شوشتر برگزار شد.

وی افزود: محدودیت در اطلاع رسانی به مردم روستاها به دلیل وضعیت موجود کرونایی سبب گردیده تا بیماران دارای اولویت توسط همکاران خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های مقاومت و معتمدین شناسایی و با برنامه‌ریزی قبلی جهت حضور طبق زمان بندی تعیین شده دعوت شوند.

مهامیدی گفت: در این اعزام بیماران با رعایت ضوابط کرونا و فاصله گذاری اجتماعی توسط پزشک متخصص اطفال و عمومی و نیز کارشناس مامایی معاینه و با حضور دارویار و بهورز این روستا داروهای مورد نیاز و آموزش های بهداشتی را بصورت رایگان دریافت کردند. همچنین چند تن از بیماران جهت ادامه سیر درمان با پیگیری های صورت گرفته به یکی از بیمارستان‌های شهرستان و درمانگاه شهید ضرغامپور سپاه معرفی شدند.