مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

اعزام تیم پزشکی متخصص به منطقه محروم و کم برخوردار کلگه

اعزام تیم پزشکی متخصص به منطقه محروم و کم برخوردار کلگه

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان از اعزام و استقرار اکیپ تیم پزشکی در تخصص های قلب وعروق، داخلی، عمومی،کارشناس مامایی، روانشناس، غربالگری قندخون، فشارخون، تب سنجی خبر داد و افزود : هدف از انجام خدمات رایگان در مناطق محروم ، محرومیت زدایی و کمک به اقشار کم درآمد عنوان کرد .