مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک :

اعزام تیم پزشکی بهداشت و درمان به روستای دره زرد باغملک

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک اعزام اکیپ پزشکی به روستای دره زرد با همکاری پدافند زیستی و درمانگاه سپاه ناحیه باغملک برگزار شد

این اکیپ شامل پزشک و ماما و دو نفر بهورز که امور آموزش در زمینه بیماری های واگیر و غیر واگیر و همچنین تعداد ۳۰ نفر ویزیت و دارو رایگان انجام گردید.