مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

اعزام اکیپ پزشگی تخصصی در قالب طرح شهید رهنمون در منطقه ملاشیه

اعزام اکیپ پزشکی و برنامه ارائه خدمات در قالب طرح شهید رهنمون در منطقه محروم ملاشیه اهواز برگزار گردید

با برنامه ریزی کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ اردوی جهادی و برنامه ارائه خدمات در قالب طرح شهید رهنمون و در منطقه محروم ملاشیه اهواز برگزار گردید که در این برنامه به تعداد   ۱۲۰  نفر از مراجعین از قبل شناسایی شده خدمات ارائه گردید.

این اعزام با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بهداشت غرب اهواز اجرایی گردید.