مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

اعزام اکیپ پزشکی در شبهای پرفیض احیاء در گلزار شهدای شهرستان مسجد سلیمان

باهمکاری بسیجیان جامعه پزشکی بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان، اعزام اکیپ پزشکی به مناسبت شب های احیاء به گلزار شهدای نفتک این شهرستان انجام گردید.

اعزام اکیپ پزشکی در شبهای پرفیض احیاء در گلزار شهدای شهرستان مسجد سلیمان به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان انجام شد که باهمکاری بسیجیان جامعه پزشکی بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان، اعزام اکیپ پزشکی به مناسبت شب های احیاء به گلزار شهدای نفتک این شهرستان انجام گردید.
در این برنامه توزیع ماسک،چک قندخون، چک فشارخون و آموزش های مرتبط با سلامتی انجام شد

 

ضمنا داروهای اورژانسی موردنیاز نیز بعد از ویزیت توسط پزشک اعزامی جناب آقای دکترحاتمی رییس بیمارستان تامین اجتماعی به بیماران ویزیت شده داده شد.