مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی باغملک به منطقه گلال کمپ

به مناسبت هفته بسیج سازندگی و در راستای محرومیت زدایی تحت عنوان جهاد گران فاطمی در تاریخ چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه اعزام اکیپ پزشکی تخصصی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک انجام شد.

به مناسبت هفته بسیج سازندگی و در راستای محرومیت زدایی تحت عنوان جهاد گران فاطمی در تاریخ چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، اعزام اکیپ پزشکی عمومی تخصصی جهادگران فاطمی به منطقه گلال کمپ باغملک به مناسبت هفته بسیج سازندگی انجام شد که در این اعزام تخصص های اطفال، پزشک عمومی و همچنین دندانپزشک حضور داشتند

در این اعزام تعداد ۶۰ نفر بطور رایگان ویزیت شدند.