اردوی جهادی در منطقه چمران شهرستان بندر ماهشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی در منطقه چمران شهرستان بندر ماهشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی در کوی یاسر شهرستان بندر ماهشهر ونیز مصلی نماز جمعه شهرستان  به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید.

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی در کوی یاسر شهرستان بندر ماهشهر ونیز مصلی نماز جمعه شهرستان  به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید. در این برنامه به تعداد ۴۸۹ نفر به ارزش ریالی ۲۵۰ میلیون ریال خدمات ارائه گردیده است.