مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان :

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی به منطقه محروم جولکی برگزار شد

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی به منطقه محروم جولکی شامل دکتر متخصص داخلی و فوق تخصص غدد و متابولیسم و ارائه ویزیت رایگان به بیماران محروم و نیازمند صورت گرفت.

به گزارش مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان اعزام اکیپ پزشکی تخصصی با حضور متخصص های داخلی؛ خانم دکتر نوری نژاد و فوق تخصص غدد و متابولیسم جناب آقای دکتر مظلومی به منطقه محروم جولکی یک شنبه مورخ ١٤ اسفند ماه ۱۴۰۱ و ارائه خدمات ویزیت رایگان به بیماران نیازمند صورت گرفت. در این اعزام به بیش از ٩٠ نفر خدمات درمانی و تخصصی ارائه گردید و حدود ١٨ نفر از بیماران بنا به تشخیص پزشک به صورت رایگان جهت مداوای بیشتر به مراکز تخصصی ارجاع داده شد .