مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی به مناسبت هفته دفاع مقدس در منطقه کوت عبدالله

اردوی جهادی درمانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در منطقه کوت عبدالله برگزار گردید.

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی به مناسبت هفته دفاع مقدس در منطقه کوت عبدالله برگزار گردید. در این اردوی جهادی به تعداد ۲۰۰ نفر از افراد نیازمند در بخش های عمومی وتخصصی قلب وعروق،داخلی ،مغز واعصاب ،زنان وزایمان ،ارولوژی و….خدمات رسانی انجام شد.