مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبادان:

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی به روستای صیداویه ۲

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان از اعزام گروه پزشکی تخصصی و انجام ویزیت رایگان در روز دوشنبه ۹ مرداد ماه به روستای صیداویه ۲ در آبادان خبر داد.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان در گفتگو با خبرنگار وبدا در آبادان اظهار داشت: این برنامه که با مشارکت مرکز بهداشت آبادان صورت پذیرفت در راستای ادامه خدمات رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار برگزار شد.

وی گفت: در این برنامه بیماران دارای اولویت در روزهای قبل از اعزام گروه تخصصی پزشکی، توسط پزشک عمومی آن روستا و بهورزان پر تلاش شناسایی و با برنامه‌ریزی قبلی جهت حضور طبق زمان بندی تعیین شده دعوت شدند.

وی افزود: در این اعزام تعداد ۳۰ بیمار با رعایت ضوابط بهداشتی پس از غربالگری تست قند و فشار خون، توسط پزشکان متخصص عفونی معاینه و با حضور بهورز آموزش های لازم را بصورت رایگان دریافت کردند و مقرر گردید با توجه به تجویز پزشک متخصص، در اسرع وقت داروهای هر بیمار توسط کانون بسیج جامعه پزشکی تهیه و در اختیار ایشان قرار گیرد.