سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع)اهواز:

اعزام اکیپ پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز به منطقه محروم الصافی اهواز

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز به مناسبت روز خجسته سالگرد ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) با شعار هر خانواده یک پزشک برگزار شد.

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز به مناسبت روز خجسته سالگرد ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) با شعار هر خانواده یک پزشک برگزار شد.

اعزام گروه  پزشکی به منطقه محروم الصافی جهت پایش بیماران – پایش فشار خون و قند خون و ویزیت رایگان برگزار گردید.

تعداد وزیت: ۱۴۹ نفر

تعداد ارجاع به بیمارستان: ۴ نفر

لازم به ذکراست در این ماموریت جهادی توزیع ماسک و  توصیه های بهداشتی به کلیه مراجعه کنندگان داده شد.