به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک صورت گرفت :

اعزام اکیپ پزشکی به منطقه محمد آباد میداود

اعزام اکیپ پزشکی طرح شهید دکتر رهنمون به نیابت از شهدای محور مقاومت و به منظور سپاس و تشکر از سپاهیان اسلام در تنبیه رژیم غاصب اسرائیل

اعزام اکیپ پزشکی طرح شهید دکتر رهنمون به نیابت از شهدای محور مقاومت و به منظور سپاس و تشکر از سپاهیان اسلام در تنبیه رژیم غاصب اسرائیل با همکاری پزشک درمانگاه تامین اجتماعی به منطقه محمد آباد میداود انجام شد.

در این اعزام بیش از ۳۵ نفر ویزیت صورت گرفت و دارو رایگان در این روز باتوجه به ضرورت روستای فوق انجام شد و آموزشهای لازم در زمینه بیماری‌های واگیر و غیر واگیر ارائه گردید.