مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

اعزام اکیپ پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه طریق الحسین (ع)

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان به مناسبت 9 اردیبهشت ماه با شعار پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت برگزار شد

اعزام گروه های پزشکی به مناسبت هفته سلامت در درمانگاه طریق الحسین (ع)  و به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه با شعار پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت:

اعزام گروه های پزشکی به مناطق محروم جهت پایش بیماران – پایش فشار خون و قند خون و ویزیت رایگان در درمانگاه درمانگاه طریق الحسین (ع)  برگزار گردید.