مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

اعزام اکیپ تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به منطقه کم برخوردار کتک اندیکا

در تاریخ 22 اردیبهشت 1402 اعزام اکیپ تخصصی و فوق تخصصی توسط بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان به منطقه کم برخوردار کتک از توابع شهرستان اندیکا (طرح شهید رهنمون) برگزار گردید.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعزام اکیپ تخصصی و فوق تخصصی توسط بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان به منطقه کم برخوردار کتک از توابع شهرستان اندیکا (طرح شهید رهنمون) برگزار گردید.
در این برنامه یک روزه ویزیت رایگان توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص صورت گرفت و در صورت لزوم ارجاع به مراکز درمانی در سطح استان به منظور انجام خدمات تخصصی رایگان انجام گردید.
این اعزام توسط بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان و همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت.
لازم به ذکر است در این برنامه پزشک عمومی، مغز و اعصاب، ارتوپدی، اطفال، داخلی، چشم پزشک، پرستار و ماما و پرسنل داروخانه حضور داشتند و به خدمت رسانی مشغول بودند.