اعزام اکیپ تخصصی دندانپزشکی در منطقه کوت عبدالله شهرستان کارون

اعزام اکیپ تخصصی دندانپزشکی در منطقه کوت عبدالله شهرستان کارون

اعزام اکیپ پزشکی تخصصی در قالب برنامه طرح شهید رهنمون در شهرستان کارون و منطقه کوت عبدالله برگزار گردید

در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ اعزام اکیپ وبرنامه طرح شهید رهنمون در شهرستان کارون و منطقه کوت عبدالله برگزار گردید که در این اعزام تمامی سطوح ارائه خدمات دندانپزشکی ارائه خدمت گردید. تعداد ۷۰ نفر از مراجعین کمیته امداد ارائه خدمت در بخش دندانپزشکی  دریافت نموده اند.