کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

اطعام ۲۰۰ نیازمند در ماه مبارک رمضان توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

اطعام 200 نیازمند در ماه مبارک رمضان توسط کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان انجام شد

به گزارش کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان به مناسبت ماه مبارک رمضان ‚ بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان با کمک و مساعدت تعدادی خیرین و پزشکان ‚ اقدام به پخت و توزیع دویست پرس غذای گرم بین نیازمندان کردند .

این اقدام خداپسندانه در راستای کمک به اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه و با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در ماه مبارک رمضان انجام شد .