مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

اردوی جهادی در شهرستان اندیکا و مسجدسلیمان با همکاری بسیج جامعه پزشکی مسجدسلیمان

اردوی جهادی توسط بسیج جامعه پزشکی سپاه استان قم و با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در شهرستان اندیکا و مسجدسلیمان برگزار گردید

گروه جهادی شامل پزشکان، دندان پزشکان و پرستاران قمی در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای آغازین امسال در مناطق کم تر برخوردار شهرستان‌های مسجد سلیمان و اندیکا حضور پیدا کردند.

در این اردوی جهادی بیش از ۴ هزار نفر در شهرستان‌های اندیکا و مسجد سلیمان در استان خوزستان از خدمات درمانی رایگان گروه‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی و دانشجویان پزشکی استان قم بهره‌مند شدند.

سرهنگ چهره نما مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه استان قم با بیان اینکه این اردوی جهادی در مدت ۷ روز در هفته پایانی سال ۱۴۰۱ برگزار شد، گفت: در کنار خدمات درمانی عمومی و تخصصی، بیش از ۵۵۰ خدمت دندان پزشکی، بیش از ۳۰۰ خدمت عکسبرداری دندان پزشکی، اهدای داروی رایگان به ارزش ۴ میلیارد ریال، اهدای ۱۵۰ عینک رایگان، ۲۰۰ سونوگرافی، ۲۰۰ جراحی کودک و اطفال و ایجاد کارگروه فرهنگی و برپایی اتاق کودک و نوجوان از دیگر اقدامات انجام گرفته در این اردوی جهادی بود.
این اردوی جهادی توسط بسیج جامعه پزشکی سپاه استان قم و با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید
منبع خبر