مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

اردوی جهادی درمانی در مرکز ایثارگران منطقه کوت عبدالله شهرستان کارون

به مناسبت سوم خرداد ماه و آزادسازی خرمشهر قهرمان در مورخ 1402/02/29 اردوی جهادی در مناطق محروم استان در کوت عبدالله برگزار و خدمات قابل توجهی به عموم مردم ارائه گردید.

به مناسبت سوم خرداد ماه و آزادسازی خرمشهر قهرمان در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ اردوی جهادی در مناطق محروم استان در کوت عبدالله برگزار و خدمات قابل توجهی به عموم مردم ارائه گردید.

واستفاده از پزشکان عمومی،متخصص داخلی ،زنان ،ارولوژی در منطقه کوت عبدالله و همچنین ۱۰۰ زوج نابارور در طرح یاسر معرفی و مورد معالجه قرارگرفتند.

به مناسبت هفته جهانی فشارخون، بیماران دارای فشارخون بالا توسط متخصص داخلی بررسی می شوند و نیز به مناسبت هفته ملی جوانی جمعیت، متخصص زنان ، مشاوره باروری برای بانوان محله ارائه می دهد.