مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

ارائه مقاله علمی عضو کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان

آقای بلدی عضو کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در کنگره جنوب غرب کشور در شوشتر در اسفند 1401، به ارایه مقاله پژوهشی خود پرداختند.

ارائه مقاله علمی توسط عضو کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در هشتمین کنگره جنوب غرب کشور در شوشتر اسفند ۱۴۰۱

به گزارش مسول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان، آقای امین بلدی از اعضای فعال این کانون در هشتمین کنگره جنوب غرب کشور که سوم تا پنجم اسفندماه در شوشتر برگزار کردید، شرکت نمودند.
ایشان مقاله ای تحت عنوان “بررسی ارتباط بین سطح هموسیستئن خون و بروز بیماری عروق کرونری قلبی” بصورت پوستر و با همکاری آقای یعقوب مدملی از اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان، ارایه دادند. گفتنی است در این همایش پژوهشگرانی از سراسر کشور حضور یافته و به ارایه پژوهش های خود در زمینه علوم پزشکی پرداختند.

کانون بسیج جامعه پزشکی این شهرستان با علم به اهمیت تحقیق و پژوهش از دیدگاه رهبری گرانقدر انقلاب، همواره مشوق پژوهشگران و علم آموزان بوده و تلاش نموده با فراهم اوردن زمینه های پژوهش برای این افراد، به انجام تحقیقات کاربردی کمک نماید.