مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

ارائه خدمات بهداشت و درمان کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمان بسیجیان در روز عید سعید فطر

خدمات رسانی اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان در روز عید سعید فطر

در روز عید سعید فطر اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان با حضور در مراکز درمانی موسسه نسبت به عرض تبریک به همکاران و کادر درمانی اقدام و به ارائه خدمات درمانی در حوزه عمومی و تخصصی پرداختند.