کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

اجتماع دانشجویان، بسیجیان و پرسنل مراکز بهداشت و درمان شهرستان بهبهان با دانشجویان آمریکایی و اروپایی حامی فلسطین

تجمع دانشجویان و بسیجیان و اساتید دانشکده علوم پزشکی بهبهان برای انزجار از نقض آزادی بیان دانشجویان توسط کشور مدعی آزادی محکوم شد .

به گزارش کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان ‚ به همت واحد فرهنگی و کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان و با حضور جمعی از اساتید ‚ بسیجیان ‚ کارمندان و دانشجویان در تجمعی اعتراضی در دانشکده بهداشت ‚ اقدامات ضد آزادی خواهانه دولت آمریکا در سرکوب اعتراضات دانشجویی را به شدت محکوم کردند .

در این تجمع ‚ ضمن اعلام انزجار از نقض آزادی بیان دانشجویان توسط دولت آمریکا ‚حمایت خود را از دانشجویان آمریکایی در حمایت مردم مظلوم غزه اعلام داشتند .

حاظران در این تجمع با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی‚ اعتراض خود را به جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در عزه و همچنین سرکوب اعتراضات دانشجویان توسط دولت آمریکا را نشان دادند .

در ادامه این مراسم ‚ آقای تقوائی فر ‚ مسئول واحد فرهنگی دانشکده ‚ ضمن ایراد سخنرانی به تناقض آشکار رفتار آمریکا در نقض حقوق بشر و آزادی بیان در داخل کشور خود و ادعای حمایت از این حقوق در سایر کشوها اشاره کرد .

وی همچنین تاکید کرد که سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان آمریکایی ‚ ماهیت دروغین شعارهای آزادی خواهی این کشور را به وضوح آشکار می کند .