مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان میلاد (امیرکبیر)

آذین بندی و نصب پرچم به مناسبت ماه محرم – بیمارستان میلاد (امیرکبیر) اهواز

به مناسبت ماه محرم و ارج نهادن به مقام والای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) فضای بیمارستان میلاد (امیرکبیر) اهواز با استفاده پارچه ،بنر و پرچم آذین بندی شد.

به مناسبت ماه محرم و ارج نهادن به مقام والای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) فضای بیمارستان میلاد (امیرکبیر) اهواز با استفاده پارچه ،بنر و پرچم آذین بندی شد.