دکتر جانگران نژاد، ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان:

آئین بزرگداشت شهدای خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می شود

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان خبر داد: این مراسم یکشنبه 6 خردادماه راس ساعت 11 ظهر برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی خوزستان، دکتر جانگران نژاد از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد.

جانگران نژاد با بیان اینکه تدارک برگزاری این مراسم از سوی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دیده شده، گفت: از همه همکاران در جامعه پزشکی و بهداشت و درمان دعوت می‌شود در این مراسم حضور پیدا کنند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان عنوان کرد: مراسم بزرگداشت شهدای خدمت، یکشنبه ۶ خرداد راس ساعت ۱۱ ظهر، در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، برگزار خواهد شد.